Pentru a vizualiza imaginile trebuie făcut update la Flash Player

click aici pentru update

Romana

English

HOME - ABOUT US

AtelierulI ORUX RESTORATIONS pentru conservarea și restaurarea picturii este condus de expert restaurator pictură Sultana-Ruxandra Polizu Guță, cu o experiență de 18 ani în domeniu.

 

SULTANA-RUXANDRA POLIZU GUȚĂ
Dr., expert restaurator pictură

 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

din 2007 până în prezent - Restaurator pictură în practica privata la firma S.C. IORUX TRADE SRL (Atelierul de conservare-restaurare pictură IORUX RESTORATIONS) - director executiv

1995 – 2007 - Restaurator pictură de șevalet la Muzeul Național de Artă al României

Participarea la conservarea și restaurarea a numeroase tablouri aparținând: Galeriei de Artă Romanească - Artă Veche Românească și Artă Românească Modernă, Galeriei de Artă Europeană, Muzeului Colecțiilor de Artă, Muzeului K.H. Zambaccian, Muzeului Theodor Pallady, Muzeului Kalinderu, Muzeului Peleș, Băncii Naționale a României etc.

Participarea la redeschideri de galerii (Galeria de Artă Europeană, Galeria de Artă Românească Veche si Modernă), deschiderea muzeului Colecțiilor de Artă, deschideri de diferite expoziții permanente sau temporare organizate de Muzeul Național de Artă al României în țară sau străinătate, precum și diferite proiecte în colaborare, din care menționăm Proiectul Headley Trust privind restaurarea a cinci capodopere ale Muzeului Național de Artă – Maestru Spaniol (Huan de Huanes) “Fecioara cu Pruncul”, Tintoretto “Bunavestire”, Bernardino Licinio “Întoarcerea fiului risipitor”, Giorgio Vasari “Sfânta Familie”, școala germana “Răstignirea”.

2002 – 2006 - Conservarea si Restaurarea catapetesmei bisericii mari a Mănăstirii Hurezi, obiectiv UNESCO, împreună cu colectivul de restauratori pictură de la Muzeul Național de Artă al României.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2008 - 2012 – Doctor în istorie, Universitatea Valahia Târgoviște, Facultatea de Istorie, domeniul fundamental Științe Umaniste;

2004 - 2006 - Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Fundația Transylvania Trust - Curs postuniversitar de specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice;

1995 - 2000 - Universitatea Naţională de Arte, București, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, Specializarea Conservarea si Restaurarea Operelor de Artă;

1990 - 1995 - Universitatea Spiru Haret, București, Facultatea de Arhitectură, Urbanism și Design, Specializarea Tehnici de Cercetare şi Conservare a Patrimoniului Arheologic și Muzeal;
1990 - Liceul teoretic Gheorghe Șincai, București, profilul matematică – fizică.

 

SPECIALIZĂRI

2008 - Atestat restaurator pictură pe lemn acordat de Patriarhia Română, Comisia de Pictură bisericească (nr. 5 / 5.03.2008);

2003 - Atestat de expert în domeniul restaurare pictură de șevalet acordat de Ministerul Culturii și Cultelor (nr 54 / 17.12.2003, seria ECR nr. 0000054);

1996 - 2000 - Cursuri de pregătire postuniversitară “Bazele restaurării științifice”, organizate de Centrul pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor și Muzeul Național de Artă al României.

 

CONFERINȚE ȘI SIMPOZIOANE

2009 – mai – Participare la Simpozionul - organizat de Getty Foundation, Los Angeles, SUA, privind problematica conservării panourilor de lemn pictate – cu tema “Facing the Challenges of Panel Painting Conservation: Trends, Treatments and Training”. Participare ca bursier al Getty Foundation.

2009 – iunie – Participarea la Simpozionul știintific - organizat de Academia Oamenilor de Știință din România (filiala Târgoviște) si Universitatea “Valahia” Târgoviște - cu titlul “Sărbătorirea Domnului Martir Constantin Brâncoveanu (1688 -1714) și Crearea Mitropoliei Țării Românești” .

 

AFILIERI, ASOCIERI PROFESIONALE

 

 IORUX RESTORATIONS
Atelier Conservare - Restaurare Pictură
040593 București, România Tel: 0723.182.007, 021.337.19.80 (atelier orele 10-19)
Email: surupo@yahoo.com, ioruxrestorations@gmail.com
www.restaurare-pictura.ro